نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی تهران

اشتراک گذاری :

تا همین چند سال پیش که انواع لواشک های آماده به بازار نیامده بودند . تابستان ها پشت بام خانه ها پر می شد از سینی هایی که لبریز بود از مایع هایی به رنگ زرد و قرمز که پس از چند روزی آفتاب گرفتن به لواشک تبدیل می شدند .

اشتراک گذاری :

آلو میوه ای است تک هسته ای که از لحاظ رنگ ، شکل و اندازه دارای گونه های متفاوت است .

اشتراک گذاری :