اطلاعات

آدرس:

خراسان رضوی، شهرک صنعتی توس، فاز یک، بلوار تلاش جنوبی، قطعه ۲۲۹

تلفن:

051-35411081-4

ایمیل:

info@dishdishtat.com

ارتباط با ما